تاريخ روز : جمعه 06 مرداد 1396

شركت بيمه آسيا (سهامي عام)

  

اطلاعات عمومی 

 

 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بيمه آسيا (سهامي عام)

به اطلاع كليه سهامداران محترم شركت مي‌رساند، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه راس ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 1396/04/26 در محل سالن اجتماعات ساختمان شماره يك بيمه آسيا واقع در خيابان سپهبد قرني تقاطع خيابان آيت‌اله طالقاني، ضلع شمال‌غربي تقاطع، شماره 94 برگزار مي‌شود. 

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيأت مديره شركت در مورد عملكرد سال مالي منتهي به 1395/12/30

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت در مورد عملكرد سال مالي منتهي به 1395/12/30

3- بررسي و تصويب صورت‌هاي سال مالي منتهي به 1395/12/30

4- اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود سال مالي 1395

5- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت و تعيين حق‌الزحمه

6- تعيين حق‌حضور و پاداش اعضاي هيأت مديره

7- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار

8- ساير موارد قابل طرح كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد

از سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي‌شود، جهت دريافت كارت ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن مدارك مالكيت سهام و ارايه كارت ملي، وكالتنامه رسمي براي اشخاص حقيقي و معرفي‌نامه معتبر براي نمايندگان اشخاص حقوقي در تاريخ 1396/04/26 از ساعت 8 تا 9 به محل برگزاري مجمع به آدرس فوق مراجعه نمايند.

 

- تاريخ برگزاري آخرين مجمع و تصميمات اتخاذشده:

* مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بيمه آسيا در تاريخ 1395/04/22 برگزار گرديد و در آن صورت هاي سال مالي منتهي به 1394/12/29 تصويب و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي و سازمان حسابرسي بعنوان حسابرس و بازرس قانوني تعيين گرديدند.

در مجمع يادشده سود تقسيم نگرديد.

 - چگونگي دريافت سود سهام سنوات قبل:

سهامداراني كه تاكنون موفق به دريافت سود سهام سنوات قبل خود نشده اند مي توانند با تكميل اطلاعات حساب بانكي خود در سامانه امور سهام و يا فرم درج شده در سايت كدال و ارسال آن به شركت، سود سهام سنوات قبل خود را دريافت نمايند.