تاريخ روز : جمعه 20 تیر 1399

شركت بيمه آسيا (سهامي عام)

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

درگاه الكترونيكي سهامداران

به اطلاع مي‌رساند سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي افزايش شفافيت در پرتفوي سهامداران و صرفه‌جويي در وقت و هزينه آنان، درگاه الكترونيكي سهامداران موسوم به سامانه «دارا» به آدرس ddn.csdiran.com را راه‌اندازي نموده است.

كليه سهامداراني كه در سامانه سجام ثبت نام نموده و در دفاتر پيشخوان احراز هويت شدند، مي‌توانند با استفاده از اين سامانه گواهي سپرده دارايي، گردش معاملات، اطلاعيه‌هاي صادرشده از سوي ناشران اوراق بهادار، مشاهده علت ممنوع از معامله شدن كد يا نماد را اخذ و از ديگر امكانات اين سامانه بهره‌برداري نمايند.

پرداخت سود سهام شركت بيمه آسيا (سهامي عام) مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1397/12/29

بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم حقيقي مي‌رساند، طبق اطلاعيه درج شده در سايت كدال، سود سهام مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1397/12/29 و سنوات گذشته خود را مي توانند از تاريخ 1398/05/31 از طريق شعب بانك ملت در سراسر كشور دريافت نمايند.

همچنين سود سهامداران حقوقي از تاريخ 1398/05/31 به حساب اعلامي در سنوات گذشته واريز خواهدشد. مستدعي ست سهامداران محترم حقوقي كه تاكنون شماره حساب خود را به اين شركت اعلام ننموده و يا شماره حساب اعلام شده قبلي آنان تغيير يافته است، نسبت به اعلام اطلاعات حساب بانكي خود به اين شركت جهت واريز مطالبات سود سهام در اسرع وقت اقدام نمايند. 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بيمه آسيا (سهامي عام) مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1397/12/29

به اطلاع كليه سهامداران محترم شركت مي‌رساند، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1398/04/25 در محل سالن اجتماعات ساختمان شماره يك بيمه آسيا واقع در خيابان سپهبدقرني، تقاطع خيابان آيت‌اله طالقاني، ضلع شمال‌غربي تقاطع، شماره 94 برگزار مي‌شود./25 در محل سالن اجتماعات ساختمان شماره يك بيمه آسيا واقع در خيابان سپهبدقرني تقاطع خيابان آيت طالقاني، ضلع شمال غربي تقاطع، شماره 94 برگزار مي‌شود. 

از سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي‌شود، جهت دريافت كارت ورود به جلسه مجمع با دردست داشتن مدارك مالكيت سهام و ارائه كارت ملي، وكالتنامه رسمي براي اشخاص حقيقي و معرفي‌نامه معتبر براي نمايندگان اشخاص حقوقي در تاريخ 1398/04/25 از ساعت 8 تا 9 به محل برگزاري مجمع به آدرس فوق مراجعه نمايند.