تاريخ روز : چهارشنبه 15 آذر 1402

شركت بيمه آسيا (سهامي عام)

  

نحوه ورود به سامانه 

 

  نحوه ورود به سامانه: 


سهامداران حقيقي: 

نام كاربري: كدبورسي

رمز عبور: شماره شناسنامه

  سهامداران حقوقي:

  نام كاربري: كد بورسي

  رمز عبور: شماره ثبت


مثال:

كدبورسي: زاه06051

نام كاربري: زاه06051

شماره شناسنامه : 142568910

رمز عبور: 142568910


نكات مهم:

سهامداران محترم لطفا پس از ورود به سامانه با رمز پيش فرض نسبت به تغيير رمز عبور خود اقدام فرماييد. اين شركت هيچگونه      مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت.

- خواهشمنداست پس از بررسي اطلاعات سهام خود جهت خروج از سامانه حتما از گزينه خروج استفاده فرماييد.